Lời chúa

ĐỨC GIÊSU KHẢI HOÀN VÀO THÀNH GIÊRUSALEM HÉ MỞ VINH QUANG THỜI CÁNH CHUNG

(Chúa Nhật Lễ LÁ, Năm B) Mc 11,1-10 1 Khi Đức Giê-su và các môn...

Cứ xem quả thì biết họ

(26.6.2019 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 7, 15-20 15 Một...

Tha thứ thật thà

Thứ Năm tuần XIX TN (Mt 18, 21-19,1) Mỗi ngày sống của chúng ta là...

Con đường dẫn đến hạnh phúc

THỨ HAI (Mt 5, 1-12) Xem lại CN 4 TN A, CN 6 TN C,...

Lấy tình yêu chinh phục tình yêu

Thứ 2 sau CN XIV TN Bài đọc: Hos 2:14-16, 19-20; Mt 9:18-26. Thông thường,...

Đừng tự cao tự đại

21.3 Thứ Bảy (Lc 18, 9-14) Với Tin Mừng hôm nay, để dạy chúng ta...

CANH TÂN CÁCH SỐNG ĐẠO MỚI THỰC LÀ TRỞ VỀ VỚI CHÚA

NGÀY 25 THÁNG 1 THÁNH PHAOLO TRỞ LẠI – Lễ Kính Lời Chúa: Mc 16,15-18...

CÓ CHÚA GIÊSU THÌ SỐNG – KHÔNG CÓ NGÀI LÀ CHẾT!

Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Kn 1,13-15 ; 2,23-24 Tv 29 2Cr 8,7.9.13-15 Mc...

Hãy bao dung, đừng xét nét!

Kỷ luật, đường lối hay cách sống của Chúa Giêsu đưa ra cho các môn...

Để Chúa lớn lên

24.6.2020 Thứ Tư – Sinh nhật Thánh Gioan (Lc 1, 57-60.80)...

Như chiên con

(03.10.2019 – Thứ năm Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 1-12 1 Sau...

Cột trụ của Giáo hội

29.6.2020 Thứ Hai, Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ (Mt 16, 13-19)...

Kiên trì cầu nguyện

Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn (Gl 3, 1-5; Lc 11, 5-13)...

Xoi mói

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXII TN Lc 5, 33-39: Tranh luận về việc ăn...

Giương cao Con Người lên

(31.3.2020 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8,21-30 21 Khi ấy,...

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

NGÀY MÙNG 1 TẾT Kính thưa Cộng Đoàn, Khi truyền giáo cho dân tộc Việt...

Ta hãy trở nên đền thờ Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa tn- Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô (Ed...

Như hạt lúa gieo vào lòng đất

Thứ Năm tuần XVIII TN – Thánh Lorenxo – Ga 12, 24-26 Mỗi khi nghe...

Cứ xin sẽ được

Thứ 5 sau CN I MC Bài đọc: Est 4:17; Mt 7:7-12. Con người có...

Tránh lối sống giả hình

Thứ Ba tuần II MC (Mt 23, 1-12) Không ai có thể phủ nhận giá...

Nhạy bén với dấu chỉ thời đại

29 04 X Thứ Sáu tuần 34 TN (Đn 7:2-14; Lc 21:29-33) Tin Mừng hôm...

Chúa gìn giữ

Ngày 12-05-1991 – Chúa nhật Lễ Thăng Thiên Trước khi về trời, Chúa Giêsu căn...

Đừng vì luật mà bất nhân với anh em!

THỨ HAI (Lc 13, 10-17) Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: vào một...

Tỉnh thức và sẵn sàng

Thứ Tư Tuần XXIX TN (Ep 3, 2-12; Lc 12, 39-48) Sự sống ở đời...

Không nản chí

(20.10.2019 – Chúa Nhật 29 TN, năm C) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy,...