Hỏi đáp

Việc linh mục dâng lễ một mình được qui định thế nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Nói thêm về tội phạm điều răn thứ bảy và thứ mười

Hỏi: xin cha giải thích lại những tội nghịch điểu răn thứ bảy và thứ...

Bí tích Hòa giải quan trọng và cần thiết ra sao?

Hỏi: 1- Xin Cha giải thích rõ tầm quan trọng của bí tích Hòa Giải...

Thời điểm chúc bình an là hợp lý chăng?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Phải chăng Giáo Huấn Công Giáo về Ngừa Thai chỉ dành cho các cặp vợ chồng ?

Hỏi: Sự lên án việc ngừa thai của Giáo Hội Công Giáo có phải chỉ...

Thế nào là trông cậy mù quáng hay thiếu lòng trông cậy khi cầu nguyện và cầu xin?

Hỏi: Có người theo Phong Trào Thánh Linh cho rằng đau ốm nặng cũng không...

Giải thích câu chuyện ba nhà chiêm tinh viếng Chúa và việc cấm thực hành chiêm tinh của Giáo Hội

Hỏi: Tin Mừng có thuật lại câu chuyện các nhà chiêm tinh đến bái lạy...

Sử dụng khung vải thay bàn thờ trong Giáo Hội Latinh được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?

Hỏi: Xin cha giải đáp những câu hỏi sau đây : 1. Đức Thánh Cha...

Phó tế vĩnh viễn được chạm tay vào bàn thờ ở đầu lễ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Được tự ý thay đổi nghi thức trong Tuần Thánh không?

ROMA – Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư...

Ngưng lễ để giải tội được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Trình thuật Sáng Thế và thuyết Tiến hoá

Hỏi: Con rất thích đọc những trình thuật trong sách Sáng Thế. Nhưng ở trường,...

Tượng Chịu nạn được đặt trên mọi bàn thờ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Chúa Kitô hiện diện trong trần thế dưới những hình thức nào?

Hỏi: xin cha giải thích rõ những hình thức hiện diện khác nhau, của Chúa...

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Hỏi: Nhân lễ Chúa Hiện Xuống, Xin cha giải thích rõ tại sao tội phạm...

Tại sao Giáo hội của Chúa Kitô là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền?

Hỏi: xin cha giải thich : Những người chỉ trích Giáo Hội nêu lý do...

Giáo Hội quy định gì về việc tuyên xưng lại thề hứa hôn phối?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Thuyết tương đối ( relativism) là gì và nguy hại ra sao?

Xin cha giải đáp thắc mắc sau: 1-    Thuyết tương đối ( relativism) là gì...

Hàng Giáo phẩm là ai và có trách nhiệm gì trong Giáo hội?

Hỏi: xin cha giải thích rõ: I- Trách nhiệm và quyền hạn của Đức Thánh...

Ghi khắc tên nhà hảo tâm trên vật dụng phụng vụ được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần...

Người Do Thái tin và thờ lạy Chúa nào?

Hỏi: Xin Cha cho biết: người Do Thái có tin và thờ lậy Một Thiên...

Trưởng Ban Nghi Lễ Phụng Vụ của Đức Thánh Cha làm công việc gì?

ROMA – Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư...