Giáo luật

Những người lãnh nhận Bí tích xức dầu bệnh nhân cần có những điều kiện nào?

Điều 1004 §1 của Bộ Giáo luật quy định: “Có thể ban bí tích Xức...

Công nghị Giáo phận trong truyền thống Giáo luật

Tổng giáo phận TP.HCM vừa bế mạc Công nghị (20–26/11/2011) với “Thư ngỏ gửi Cộng...

Ai có quyền trừ tà?

Trừ tà là việc kêu cầu danh thánh Thiên Chúa, nhằm mục đích xua đuổi...

Linh mục chánh xứ là ai?

Linh mục Chánh xứ (parochus ) là mục tử chính của giáo xứ đã được...

Vấn đề quỷ nhập – trừ tà; Việc tìm hài cốt khi có sự can thiệp của các nhà “ngoại cảm”

QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO về Vấn đề quỷ nhập – trừ tà,...

Nghi thức hôn phối khác tôn giáo có được cử hành trong thánh lễ không?

Trả lời: 1. HÔN PHỐI KHÁC TÔN GIÁO Hôn phối khác tôn giáo là hôn...

Rút phép thông công là gì?

1. Rút phép thông công là gì ? Rút phép thông công là kiểu nói...

Tội phá thai và giải vạ theo Giáo luật

Trong những năm gần đây, tại nhiều nơi, phá thai đã trở thành chuyện thường...